LPMD

SUSUNAN KEPENGURUSAN

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAAT DESA

NO. NAMA JABATAN
1 Drs. H.SIGIT SUKARNO KETUA
2 RUP ADI WAKIL
3 ISMUSLIM SEKRETARIS I
4 MUSTIN MUSYAROFAH SEKRETARIS II
5 Hj. SITI ROMLAH BENDAHARA
6 SAHLI, A.Md. S.P KETUA BID AGAMA & KESJ RAK
7 SAIDO ANGGOTA
8 SUYADI KETUA BID KEAMANAN
9 MARSI ANGGOTA
10 Drs H.TARJI MURTAJI KETUA BID PEND, INFO & KOM
11 SAEKUN ANGGOTA
12 MAHFUD KETUA BID SOS MAS
13 ZAWAWI ANGGOTA
14 SYAFIQ KETUA BID LINGK HIDUP
15 RIBUT WAHONO ANGGOTA
16 RUSMANTO KETUA BID EKO & PEMB
17 SUJOKO ANGGOTA
18 MUNAWAR ANGGOTA
19 MONO KETUA BID PEMUDA & OR
20 ADI PANGIRO ANGGOTA